HERACLE s.r.o.

image 01 image 02

Firma Heracle s.r.o. je montážna spoločnosť, zaoberajúca sa realizáciou vykurovacích systémov, stropných a stenových chladiacich systémov, zdravotechnickými inštaláciami, realizáciou kotolní s prevažujúcou dodávkou kondenzačných kotlov, montážou tepelných čerpadiel a solárnych systémov.

Firma vlastní kompletné montážne vybavenie potrebné na realizáciu rozvodov vykurovania, stropného chladenia a zdravotechnických inštalácií.

  • Vykurovanie a chladenie
  • Zdravotechnické inštalácie
  • Tepelné čerpadlá a solárne systémy
  • Projektovanie a technické poradenstvo

Realizujeme:

Image 1 vykurovacie systémy radiátorové, podlahové, stenové, stropné
Image 2 chladiace systémy stropné, podlahové, stenové
Image 3 zdravotechnické inštalácie rozvody vnútornej kanalizácie a vody
Image 5 tepelné čerpadlá a solárne systémy ohrev teplej vody, prípadne podpora vykurovania